Professionals

Na het volgen van een uitgebreide opleiding werkt een professional in een specifiek vakgebied. Dat kan het onderwijs zijn, de rechterlijke macht, een technische of adviserende functie: alles afhankelijk van opleiding en ambitie. Sommigen ontwikkelen zich in de breedte en verkennen aangrenzende vakgebieden of gaan in het management. Anderen kiezen voor verdieping en specialiseren zich in een bepaald facet van hun vakgebied.

Welke keuze u ook maakt, er wordt altijd een beroep gedaan op verschillende competenties. Het kan zijn dat u hierdoor behoefte hebt om bepaalde competenties verder te ontwikkelen, om bepaalde situaties beter te kunnen hanteren.

Ook kan het goed zijn u te bezinnen of u de juiste keuzes hebt gemaakt en of u het ingeslagen pad gedurende uw verdere loopbaan wilt blijven volgen.

Als deze thema’s u bekend voorkomen of als u anderszins behoefte heeft aan coaching, neem dan gerust contact met ons op.