Medici

Vanuit onze achtergrond, opleiding, ervaring, familie en vrienden hebben wij een sterke band met de medische wereld. De wereld van artsen is volop in verandering en wordt sterk beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen, media en internet. Informatie is laagdrempelig beschikbaar, er komt steeds meer openheid en transparantie en het functioneren van artsen wordt kritisch beoordeeld door zowel collega’s als patiënten.
Inherent aan het beroep van arts is de omgang met ziekte, met leven en dood. Dat kan grote voldoening geven en anderzijds diep ingrijpen.

Vroeger was je, na afronding van je lange studie, arts voor het leven. Tegenwoordig vragen veel artsen zich op enig moment in hun loopbaan af of zij door willen gaan op de weg die zij zijn ingeslagen.

Wij gaan graag met artsen in gesprek over de thema’s waar zij tegenaan lopen of waarin zij zich willen ontwikkelen.