Mantelzorgers

Bent u iemand die langdurig zorg verleent aan een familielid of bekende? Valt u dit soms wat zwaar maar wilt u er niet over zeuren? Veel mantelzorgers hebben hier last van en vinden het moeilijk hierbij hulp te vragen. Het langdurig bieden van mantelzorg, al dan niet in combinatie met andere werkzaamheden kan enorm zwaar zijn.

Wij bieden coaching aan mantelzorgers. dit richt zich op het ontwikkelen van uw kwaliteiten en vaardigheden en op het accepteren van uw grenzen en onmogelijkheden zodat die minder energie kosten.
U krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen, kunt uw taken beter aan en knelpunten worden hanteerbaar. Coachen is een goed instrument om beter in balans te komen en taken goed aan te kunnen.

Dit specifieke coachingstraject voor mantelzorgers kent de volgende onderdelen:

  • inzicht geven
  • eigen grenzen bewaken
  • accepteren van situatie, wat kunt u wel en wat niet?
  • gezond leren denken (RET)
  • spanningsvermindering
  • timemanagement

Het traject bestaat uit vijf individuele gesprekken waarin bovengenoemde punten aan bod komen. Samen met u bepalen wij welke onderdelen de meeste aandacht krijgen.

Het doel van dit coachingstraject is dat u uw taken beter aankunt. Wij willen de kans dat u uitvalt, in uw werk of in de mantelzorg, verkleinen en ruimte maken voor weer meer plezier in uw leven.

De gesprekken vinden plaats in gebouw Leef, Over de Vesten 1-15 te Schiedam.

Mantelzorgers; onmisbaar kapitaal voor onze samenleving.
Alexander Rinnooy Kan (voorzitter SER)