Coaching kennisoverdracht

Kennis overdragen als iemand weggaat of een nieuwe collega inwerken is vaak lastig en gaat niet vanzelf. Alleen het benoemen van een mentor is onvoldoende en geeft meestal niet het gewenste resultaat. Toch is het heel belangrijk om cruciale kennis voor een organisatie te behouden als mensen met pensioen gaan of opzeggen. Wij bieden programma’s voor het begeleiden van mentoren en mentees, voor brede of gerichte kennisoverdracht en voor wederkerig leren.

Kennisoverdracht

Ons meester-gezelmodel is heel geschikt voor de overdracht van kennis en ervaring die niet op papier staat. Door een projectmatige aanpak met duidelijke doelstelling bereiken we hiermee een hoog leerrendement.

Meester en gezel werken gedurende een periode samen en worden gecoacht bij de kennisoverdracht. Vaak brengt de gezel zelf nieuwe kennis binnen die de meester kan gebruiken. Een duidelijk einddoel bepaalt de afronding van het traject.

Voor de overdracht van kennis van mensen die onverwacht opzeggen bieden wij een kort begeleidingstraject. In 3-5 sessies wordt de kennis geïnventariseerd en overgedragen. Dit kan desgewenst worden aangevuld met een coachingstraject, gericht op de nieuwe rol van de opvolger.

Tenslotte gebruiken wij wederkerig leren om samenwerking en onderling leren tussen collega’s te stimuleren en te faciliteren. Zij worden in duo’s gekoppeld waarbij beide personen elkaar iets te bieden hebben: beiden hebben iets te geven en te ontvangen.
Onder begeleiding van de coach wordt een plan van aanpak gemaakt en het traject uitgevoerd. Het leertraject vindt deels plaats door kennisuitwisseling en ook door kennis van buiten te halen en daarbij van elkaars netwerk gebruik te maken.